Cenník

Cenník

sypané drevo tvrdé 1 kontajner / 11sprm napílené do 30cm/450,-EUR
napílené nad 30cm/420,-EUR
sypané drevo mäkké 1kontajner / 11sprm napílené do 30cm/350,-EUR
napílené nad 30cm/320,-EUR
2-metrovica tvrdé drevo 1prm 42,-EUR
2-metrovica mäkké drevo 1prm 32,-EUR
vrecované drevo tvrdé 15kg 2,- EUR
vrecované drevo mäkké 1ks 2,- EUR

prm - priestorový meter /drevo ručne uložené do kocky s hranou 1m/
sprm – sypaný priestorový meter
Doprava dohodou.

Výhrevnosť niektorých druhov pevných palív

Palivo Cena Sk/t Výhrevnosť MJ/kg Cena tepla Sk/GJ
Hnedé uhlie 3800 17 223,52
Čierne uhlie 5500 25,8 213
Drevné brikety 5500 20 275
Tvrdé drevo 2600 15 173

Obsah kontajnera používaného ako mierka 11,2 m3